Choď na obsah Choď na menu
 


Polročné hodnotenie

26. 1. 2016

Vážení rodičia,

podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je v zmysle zákona verejnou listinou, neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy.

Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.