Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do 1. ročníka

6. 4. 2016

Vážení rodičia, milí predškoláci.

Pozývame Vás na Zápis do 1. ročníka 

           pre školský rok 2016 - 2017

dňa 21.4.2016 o 13,00 hod. v budove ZŠ.

ČO PONÚKAME:
- Škola v prírode 
- Bezstresové prostredie – škola rodinného typu
- Škola v domácom prostredí šetrí čas, upevňuje
psychickú pohodu detí a zdravie
- Nízky počet žiakov v triede – vyučovanie podľa
individuálnych potrieb dieťaťa
- Anglický jazyk od 2.ročníka
- Stravovanie v školskej jedálni
- Ovocie v škole
- Kvalitná starostlivosť o deti v ŠKD
- Hra na husle od 1.ročníka - detašované pracovisko ZUŠ Michalovce
- Rozvoj čitateľskej gramotnosti - celoslovenský projekt Osmijanko
-Príjemné  estetické prostredie školy
- Centrum voľného času pri ZŠ - tvorivé dielne, detský folklórny súbor, futbal

TEŠÍME SA NA VÁS !