Choď na obsah Choď na menu
 


Plán spolupráce ZŠ s MŠ 2013-2014

Plán spolupráce MŠ a ZŠ, šk.r. 2012-2013

SEPTEMBER: Oboznámenie sa s osnovami v 1. roč.

OKTÓBER : Oboznámenie sa s triedou 1. ročníka

NOVEMBER: Návšteva detí 1. ročníka v MŠ

DECEMBER: Stavanie snehuliakov v MŠ

JANUÁR: Spoločný karneval

FEBRUÁR: Zápis detí do 1. ročníka

MAREC: Oboznámenie sa s učebňou PC v ZŠ

APRÍL: Návšteva ZŠ – príprava kraslíc

MÁJ: Spoločný majáles

JÚN: Športové dopoludnie v MŠ, ukážka výcviku psovodov

riad.ZŠ - Mgr.Jarmila Janoková                                                   riad.MŠ Anna Janoková